MUZEUM NARODOWE
ZIEMI PRZEMYSKIEJ
PRACA KONKURSOWA I
Adres: Przemyśl
Inwestor: MN Ziemi Przemyskiej
Projekt: 2002
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Czuj
 
mgr inż. arch.
Edyta Ryłko