Zespół projektowy:

  • mgr inż. arch. Agnieszka Czuj – architektura, architektura krajobrazu
  • mgr inż. arch. Małgorzata Guzik - architektura, architektura krajobrazu
  • mgr inż. Anna Maj – planowanie przestrzenne, architektura krajobrazu
  • mgr inż. Aleksandra Rykaczewska – planowanie przestrzenne, architektura krajobrazu