GMINA SZCZUROWA MIEJSCOWY
PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Adres: Gmina Szczurowa

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Projekt: 2002
Ukończenie projektu: 2006

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Projekt: 2007
Ukończenie projektu: 2010
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż.
Anna Maj
 
mgr inż.
Aleksandra Bąk
 
mgr inż. arch.
Justyna Fleszat