KONKURS NA OPRACOWANIE
KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ
AKADEMICKIEGO CENTRUM
MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGII
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ
IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
NAGRODA ZA ZAJĘCIE II-GO MIEJSCA
Adres: Kraków
Projekt: 2008
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Czuj
 
mgr inż. arch.
Małgorzata Guzik