Jerzy Wowczak
dr n. hum., mgr inż. arch.
1961

IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie,
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Praktyka zawodowa:
APA Kraków, PP PKZ Kierownictwo Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu, Biuro Rozwoju Krakowa. Od 1990 wraz z żoną Ewą Wowczak prowadzi pracownię projektową p.n. Autorska Pracowania Projektowa, Jerzy Wowczak

Nagrody:
I miejsce w zespole: M. Dormus, Z. Hudzik, E. Wowczak, w konkursie SARP na przebudowę Śródmieścia Sosnowca, 1995
II miejsce w konkursie SARP na zagospodarowanie Rynku w Jaśle 1997,
Nagroda Projekt Roku 2000 za projekt siedziby Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie,
Tytuł Małopolskiego Inżyniera Budownictwa roku 2009 przyznany przez Małopolską Izbę Inżynierów Budownictwa za projekt i realizację Parkingu podziemnego na Placu na Groblach w Krakowie

Zarejestrowany w Izbach:
Małopolska Okręgowa Izba Architektów,
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Południowa Okręgowa Izba Urbanistów