KONCEPCJA REKREACYJNO -
WYPOCZYNKOWEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NAD RZEKĄ STRADOMKĄ
W CZĘSTOCHOWIE
Adres: Częstochowa
Inwestor: Gmina Miasta Częstochowy
Projekt: 2009
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż.
Aleksandra Bąk
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Czuj
 
mgr inż. arch.
Justyna Fleszar
 
mgr inż.
Anna Maj
 
mgr inż. arch.
Magdalena Tarnawska