STUDIUM KRAJOBRAZOWE
ANALIZA SPOSOBU
ZAGOSPODAROWANIA STREFY
POŁUDNIOWEGO PRZEDPOLA
ZABYTKOWEGO ZESPOŁU MIASTA
WRAZ Z XIX - WIECZNYMI
UMOCNIENIAMI
ZAMOŚĆ
Adres:

Zamość

Inwestor: Wojewódzki Oddział Służby
Ochrony Zabytków w Lublinie
Projekt: 2003
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
Prof. PK dr hab. inż. arch.
Zbigniew Myczkowski
 
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Czuj