BUDYNEK WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I MARKETINGU
Adres:

Chrzanów

Inwestor: Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Marketingu
w Chrzanowie
Projekt: 1999
W realizacji
 
I nagroda w konkursie SARP
w kategorii
Projekt Roku 1999
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Czuj
 
mgr inż. arch.
Artur Aksman