BUDYNEK WYDZIAŁU INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Adres: Kraków, ul. Akademicka-boczna
Inwestor: Wydział Inżynierii
Materiałowej i Ceramiki
Akademii Górniczo-Hutniczej
Projekt: 2008-2009
Realizacja: 2010-2012
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Czuj
 
mgr inż. arch.
Małgorzata Guzik