ZESPÓŁ PAŁACOWY
W WILANOWIE
PRZEBUDOWA OGRODU RÓŻANEGO,
OGRODU PÓŁNOCNEGO,
OGRODU PRZY TARASIE GÓRNYM
ORAZ PARKU PRZY ORANŻERII
Adres: Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa
Inwestor: Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa
Projekt: 2008
Realizacja: 2011
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
Prof. PK dr hab. inż. arch.
Zbigniew Myczkowski
 
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż.
Aleksandra Bąk
 
mgr inż.
Jadwiga Grabczak–Jarosz
 
mgr inż.
Anna Kubska
 
inż.
Ewa Zborowska–Bemer
 
mgr hist.
Roman Marcinek
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Czuj
 
mgr inż. arch.
Magdalena Tarnawska
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Wowczak