ZAŁOŻENIE DWORSKO - PARKOWE
W USTANOWIE
REMONT, ODBUDOWA I ODTWORZENIE
BUDYNKÓW:
DWORU, HOLENDERNII I SPICHLERZA
WRAZ Z BUDYNKAMI GOSPODARCZYMI
ORAZ REWITALIZACJA OGRODÓW
Adres: Ustanów, ul. Parkowa
Inwestor: prywatny
Projekt: 2010
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
Prof. PK dr hab. inż. arch.
Zbigniew Myczkowski
 
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
inż.
Ewa Zborowska–Bemer
 
mgr inż.
Jadwiga Grabczak–Jarosz
 
mgr inż. arch.
Małgorzata Guzik
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Wowczak
 
mgr inż. arch.
Justyna Fleszar
 
mgr inż. arch.
Magdalena Tarnawska
 
mgr inż.
Aleksandra Bąk