MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
GMINY SITKÓWKA - NOWINY
Adres: Sitkówka - Nowiny
Inwestor: Urząd Gminy Sitkówka - Nowiny
Projekt: 2002-2005
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Elżbieta Grzelak
 
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż. arch.
Artur Aksman
 
mgr inż. arch.
Edyta Ryłko