ZABYTKOWY ZESPÓŁ
KONWENTU OO. BERNARDYNÓW
ROZBUDOWA KONWENTU
I ADAPTACJA PODDASZA
ORAZ BUDOWA OGRODÓW
NAD ISTNIEJĄCYM PARKINGIEM
Adres: Rzeszów, ul. Sokoła 8
Inwestor: Zakon Braci Mniejszych
O.O. Bernardynów
Sanktuarium
Matki Bożej Rzeszowskiej
Klasztor O.O.Bernardynów
Projekt: 2010
Realizacja: 2011-2012
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Czuj
 
mgr inż. arch.
Małgorzata Guzik
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Wowczak
 
mgr inż. arch.
Magdalena Tarnawska
 
mgr inż.
Aleksandra Bąk
 
mgr inż.
Anna Maj