STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ROZWOJU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
Adres: Rzepiennik Strzyżewski
Inwestor: Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski
Projekt: 2001
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż. arch.
Elżbieta Grzelak
 
mgr inż. arch.
Artur Aksman
 
mgr inż. arch.
Edyta Ryłko