ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
ISTNIEJĄCEGO SCHRONISKA
DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
Adres: Kraków, ul.Rybna 3
Inwestor: Gmina Miejska Kraków
Projekt: 2010
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Czuj
 
mgr inż. arch.
Małgorzata Guzik
 
mgr inż. arch.
Magdalena Tarnawska