KRAKOWSKI SZYBKI TRAMWAJ
KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA
ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO - RONDO
MOGILSKIE
Adres: Kraków, Rondo Mogilskie
Inwestor: Gmina Miejska Kraków
Projekt: 2003
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż. arch.
Krzysztof Wielgus
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Czuj