ADAPTACJA PODDASZA,
ROZBUDOWA BUDYNKU
O POMIESZCZENIA MUZEUM
WRAZ Z REWITALIZACJĄ
OTOCZENIA I OGRODÓW
Adres: Kraków, ul. Lubicz 46
Inwestor: Instytut Botaniki PAN
Projekt: 2006
Realizacja: 2010
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Czuj
 
mgr inż. arch.
Małgorzata Guzik
 
mgr inż.
Aleksandra Bąk
 
mgr inż.
Anna Maj