PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA DAWNEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
NA BUDYNEK BIUROWY
Adres: Olsztyn, ul.Kasprowicza 4a-4b
Inwestor: Fortlofty sp. z o.o.
Projekt: 2012
Realizacja: 2012
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż. arch.
Małgorzata Guzik
 
mgr inż. arch.
Magdalena Tarnawska
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Wowczak