OŚRODEK BRATNIEJ POMOCY
MIASTECZKO STUDENCKIE
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ
Adres: Kraków, MS AGH
Inwestor: Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie
Projekt: 1999-2001
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Czuj