ZESPÓŁ BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH
I USŁUGOWYCH
„NOWE MIASTO” OPATKOWICE
KONCEPCJA URBANISTYCZNO-
ARCHITEKTONICZNA
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Czuj
 
mgr inż. arch.
Marcin Mróz