KONCEPCJA PROGRAMOWO-
PRZESTRZENNA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
UL. ŚWIĘTEJ BARBARY
W CZĘSTOCHOWIE
Adres: Częstochowa, ul. Świętej Barbary
Projekt: 2005
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż.
Anna Kubska
 
mgr inż. arch.
Małgorzata Wójcik