STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ROZWOJU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
ORAZ MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
GMINY MORAWICA
Adres: Morawica
Inwestor: Gmina Morawica
Projekt: 2004-2006
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Robert Kuzianik
 
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
stud
Anna Kubska
 
mggp
BIURO PROJEKTÓW „PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO”