PRZEBUDOWA BUDYNKU „FABRYKI
O. SCHINDLERA – EMALIA” DLA
POTRZEB MUZEUM MIEJSCA
Adres:

Kraków, ul. Lipowa 4

Inwestor:

Gmina Kraków
Zarząd Budynków Komunalnych

Projekt: 2005-2006
Realizacja: 2008
  
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Czuj
 
mgr inż. arch.
Małgorzata Wójcik