REWALORYZACJA I POPRAWA
DOSTĘPNOŚCI BAZYLIKI
I KLASZTORU OO.BERNARDYNÓW
W LEŻAJSKU
ANALIZA WIDOKOWA
DLA PRZEDPOLA KLASZTORU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Adres:

Leżajsk, Plac Mariacki 8

Inwestor:

Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku

Projekt: 2010
  
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
Prof. PK dr hab. inż. arch.
Zbigniew Myczkowski
 
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Czuj
 
mgr inż. arch.
Małgorzata Guzik
 
mgr inż. arch.
Magdalena Tarnawska
 
mgr inż. arch.
Justyna Fleszar
 
mgr inż.
Aleksandra Bąk
 
mgr inż.
Anna Maj