BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO
p.n. „FRANCISZKAŃSKI OŚRODEK
KULTURY” ORAZ BUDOWA
BUDYNKU OBSŁUGI RUCHU
TURYSTYCZNEGO
I PIELGRZYMKOWEGO
Adres:

Leżajsk, Plac Mariacki 8

Inwestor:

Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku

Projekt: 2010 - 2011
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
Prof. PK dr hab. inż. arch.
Zbigniew Myczkowski
 
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Czuj
 
mgr inż. arch.
Małgorzata Guzik
 
mgr inż. arch.
Magdalena Tarnawska
 
mgr inż. arch.
Justyna Fleszar