PROJEKT OGRODÓW
PRZY ZAMKU KRZYŻTOPÓR
Adres: Ujazd, Gmina Iwaniska
Inwestor: Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór
Projekt: 2011
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
Prof. PK dr hab. inż. arch.
Zbigniew Myczkowski
 
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Magdalena Tarnawska
 
mgr inż.
Aleksandra Bąk
 
mgr inż. arch.
Aleksandra Olko
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Czuj
 
mgr inż.
Jadwiga Grabczak–Jarosz
 
inż.
Ewa Zborowska–Bemer
 
mgr hist.
Roman Marcinek
 
mgr hist.
Andrzej Marcinek