STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY
Adres: Koziegłowy
Inwestor: Gmina Koziegłowy
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Elżbieta Grzelak
 
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż. arch.
Artur Aksman