PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
KAMIENICY PRZY UL.ŚW.JANA
KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA
Adres: Kraków, ul.Św.Jana 16
Inwestor: prywatny
Projekt: 2005-2006
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Czuj