BUDOWA PARKINGU PODZIEMNEGO
POD ISTNIEJĄCYM KOMPLEKSEM
SPORTOWYM WRAZ Z ODBUDOWĄ
KOMPLEKSU SPORTOWEGO
Adres: Kraków, Plac Na Groblach
Inwestor: Gmina Miejska Kraków
Projekt: 2007
Realizacja: 2009
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Czuj
 
mgr inż. arch.
Aleksandra Bąk
 
mgr inż. arch.
Anna Kubska