PRZEBUDOWA KAMIENICY
MIESZKALNO - USŁUGOWEJ
PRZY ULICY PLAC NA GROBLACH 19
W KRAKOWIE
Adres: Kraków, ul. Plac Na Groblach 19
Inwestor: prywatny
Projekt: 2011
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Czuj
 
mgr inż. arch.
Małgorzata Guzik
 
mgr inż. arch.
Magdalena Tarnawska
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Wowczak