KONKURS NA OPRACOWANIE
KONCEPCJI URBANISTYCZNO
ZAGOSPODAROWANIA PLACU
PRZED MUZEUM NARODOWYM
W KRAKOWIE WRAZ Z PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA JEGO
OTOCZENIA
Adres: Kraków, Aleja 3-go Maja
Projekt: 2011
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Zbigniew Hudzik
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż. arch.
Małgorzata Guzik
 
mgr inż. arch.
Magdalena Tarnawska
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Wowczak
 
mgr inż.
Aleksandra Bąk
 
mgr inż.
Anna Maj
 
mgr inż.
Marta Skinderowicz