PRZEBUDOWA BUDYNKU
GŁÓWNEGO i OFICYNY
DLA POTRZEB
WYSTAWIENNICZNYCH
Adres: Kraków, ul.Powstańców Wilekopolskich 1
Inwestor: Zarząd Budynków Komunalnych
Projekt: 2010
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż. arch.
Justyna Fleszar
 
mgr inż. arch.
Małgorzata Guzik
 
mgr inż.
Aleksandra Bąk