ZESPÓŁ PAŁACOWO - PARKOWY
W CHRÓSTNIKU
PROJEKT PARKU
Adres: Chróstnik
Inwestor: ASTRUM Sp. z o.o
Projekt: 2009-2011
Realizacja: 2012
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
Prof. PK, dr hab. inż. arch.
Zbigniew Myczkowski
 
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż.
Aleksandra Bąk
 
mgr inż.
Anna Maj
 
mgr inż. arch.
Justyna Fleszar
 
mgr inż. arch.
Magdalena Tarnawska
 
mgr inż. arch.
Aleksandra Olko
 
mgr hist.
Roman Marcinek
 
mgr inż.
Ireneusz Mirski
 
mgr hist. i hist. sztuki
Andrzej Siwek