ZESPÓŁ DWORSKO – PAŁACOWY
W PODZAMCZU k. CHĘCIN –
PROJEKT PARKU I OGRODU
WŁOSKIEGO
Adres: Podzamcze k. Chęcin
Inwestor: Regionalne Centrum
Naukowo Technologiczne
w Podzamczu k. Chęcin
Projekt: 2011
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
Prof. PK dr hab. inż. arch.
Zbigniew Myczkowski
 
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
inż.
Ewa Zborowska-Bemer
 
mgr inż.
Jadwiga Grabczak-Jarosz
 
mgr inż.
Aleksandra Bąk
 
mgr inż. arch.
Aleksandra Olko
 
mgr inż.
Marta Skinderowicz
 
mgr inż. arch.
Małgorzata Guzik
 
mgr inż. arch.
Magdalena Tarnawska