ZESPÓŁ HOTELOWY **** Z CZĘŚCIĄ
APARTAMENTOWĄ MIESZKALNĄ
ORAZ GARAŻEM PODZIEMNYM
Adres:

Kraków,
ul.Ariańska-Lubicz

Inwestor: prywatny
Projekt: 2003-2006
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Czuj
 
mgr inż. arch.
Małgorzata Wójcik