BUDYNEK
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA AGH
BIBLIOTEKA I DZIEKANAT
Adres: Kraków, ul. Gramatyka
Inwestor: Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie
Projekt: 2001-2004
Realizacja: 2001-2004
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Czuj