ROZBUDOWA I MODERNIZACJA
HALI SPORTOWEJ AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ
Adres: Kraków, ul. Piastowska
Inwestor: Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie
Projekt: 2002
Realizacja: 2004
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Czuj
AUTORZY KONCEPCJI:
pracownia
LINIAarchitekci
 
mgr inż. arch.
Jacek Bruzda
 
mgr inż. arch.
Szymon Mętel