NADBUDOWA I ROZBUDOWA
DOMU STUDENCKIEGO DS1
MIASTECZKO STUDENCKIE
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ
KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA
Adres: Kraków, ul. W.Reymonta
Inwestor: Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie
Projekt: 1999
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Czuj