PRZEBUDOWA DZIEDZIŃCA NR1
W PAWILONIE A0 AGH
BUDOWA WINDY I ESTRADY
Z ZADASZENIEM, NADBUDOWA
PÓŁOKRĄGŁEGO TARASU
Adres: Kraków, al. A.Mickiewicza 30
Inwestor: Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie
Projekt: 2006-2012
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Czuj
 
mgr inż. arch.
Małgorzata Guzik
 
mgr inż. arch.
Magdalena Tarnawska
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Wowczak