PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DAWNEGO ZESPOŁU DWORSKO-PARKOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO BUDYNKU HOTELU Z ZESPOŁEM REHABILITACYJNO-REKREACYJNYM I BASENAMI

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DAWNEGO ZESPOŁU DWORSKO-PARKOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO BUDYNKU  HOTELU Z ZESPOŁEM REHABILITACYJNO-REKREACYJNYM I BASENAMI

 

Adres: Lipowa, Kondratowice
Inwestor: Prywatny
Projekt: 2013
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch.
Jerzy Wowczak
 
mgr inż. arch.
Ewa Wowczak
 
mgr inż. arch.
Agnieszka Czuj
 
mgr inż. arch.
Małgorzata Guzik
 
mgr inż. arch.
Magdalena Tarnawska